Loading...

فهرست محصولات

چاپ

کد عنوان قیمت
271206 قیمت مقدمه اي بر مهندسي و علم مواد

مقدمه اي بر مهندسي و علم مواد

25,000 17,500 تومان
271204 قیمت يادگيری ماشين

يادگيری ماشين

25,000 17,500 تومان
271196 قیمت راهنماي مبتني بر شواهد براي مديريت علائم و نشانه ها

راهنماي مبتني بر شواهد براي مديريت علائم و نشانه ها

14,000 تومان
271193 قیمت مكتب نازك خيالي ونقدبیدل

مكتب نازك خيالي ونقدبیدل

4,500 تومان
271187 قیمت مقدمه اي برالگوريتم ها

مقدمه اي برالگوريتم ها

4,500 تومان
271184 قیمت انگليسي تخصصي براي دانشجويان صنايع غذائي

انگليسي تخصصي براي دانشجويان صنايع غذائي

3,600 تومان
271182 قیمت جامعه شناسي شعر فارسي

جامعه شناسي شعر فارسي

3,600 تومان
271178 قیمت دو سفرنامه

دو سفرنامه

1,700 تومان
271164 قیمت شبكه هاي نسل جديد

شبكه هاي نسل جديد

3,200 تومان
271163 قیمت جمعيت و تنظيم خانوداه

جمعيت و تنظيم خانوداه

1,800 تومان
271161 قیمت تبحر در فنون مشاوره

تبحر در فنون مشاوره

2,300 تومان
271159 قیمت رسانه خانه و خانواده

رسانه خانه و خانواده

2,500 تومان
271158 قیمت تئوريهاي فراگيري و آموزش زبان

تئوريهاي فراگيري زبان

1,100 تومان
269237 قیمت طراحی و کنترل برج تقطیر با استفاده از شبیه سازی Aspen

طراحی و کنترل برج تقطیر با استفاده از شبیه سازی Aspen

19,500 13,650 تومان
269213 قیمت شیمی محاسباتی با استفاده از کامپیوتر

شیمی محاسباتی با استفاده از کامپیوتر

23,000 16,100 تومان
267705 قیمت کاربرد آمار و احتمالات در مهندسی

کاربرد آمار و احتمالات در مهندسی

12,000 تومان
261051 قیمت میکرو کنترلرهای AVR و برنامه نویسی در محیط Codevision

13,500 10,000 تومان
254715 قیمت راهنمای انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا

راهنمای انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا

7,000 5,600 تومان
254143 قیمت فراوری میوه ها تغذیه فراورده ها و مدیریت کیفی

تغذیه فراورده ها و مدیریت کیفی

12,000 9,600 تومان
241523 قیمت مقدمه ای بر میکروب شناسی عمومی و غذایی آزمایشگاهی

مقدمه ای بر میکروب شناسی عمومی و غذایی آزمایشگاهی

12,000 9,600 تومان
241522 قیمت ارزیابی مخاطرات میکروبیولوژیکی مواد غذایی

ارزیابی مخاطرات میکروبیولوژیکی مواد غذایی

8,000 6,400 تومان
241521 قیمت پیش بینی زمان ماندگاری موادغذایی براساس فرمولهای ریاضی

پیش بینی زمان ماندگاری موادغذایی براساس فرمولهای ریاضی

12,000 9,600 تومان
241520 قیمت اطلس رنگی میکروب شناسی عملی

اطلس رنگی میکروب شناسی عملی

8,000 6,400 تومان
241517 قیمت طراحی فراورده های غذایی

طراحی فراورده های غذایی

19,000 15,200 تومان
241514 قیمت طرح های آزمایشی در علوم صنایع غذایی

طرح های آزمایشی در علوم صنایع غذایی

13,000 10,400 تومان
241513 قیمت باکتری شناسی

باکتری شناسی

12,000 9,600 تومان
241511 قیمت آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی

آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی

15,000 12,000 تومان
241510 قیمت مبانی سینتیک واکنش ها در مواد غذایی

مبانی سینتیک واکنش ها در مواد غذایی

8,000 6,400 تومان
241508 قیمت مؤلفه های متقارن و بررسی اتصال های کوتاه

مؤلفه های متقارن و بررسی اتصال های کوتاه

12,000 9,600 تومان
241506 قیمت مقدمه ای بر الکترونیک قدرت

مقدمه ای بر الکترونیک قدرت

12,000 9,600 تومان
241505 قیمت طراحی و برنامه نویسی سیستم های میکرو کنترلر

طراحی و برنامه نویسی سیستم های میکرو کنترلر

12,000 9,600 تومان
241504 قیمت مفاهیم زبان های برنامه نویسی

مفاهیم زبان های برنامه نویسی

16,000 12,800 تومان
241500 قیمت نقش آنزیم ها در رشد و نمو جنین

نقش آنزیم ها در رشد و نمو جنین

6,000 4,800 تومان
241498 قیمت میکروب را بشناسیم

میکروب را بشناسیم

10,000 8,000 تومان
241496 قیمت اطلس رنگی راهنمای حشرات آفت

اطلس رنگی راهنمای حشرات آفت

10,000 8,000 تومان
241495 قیمت تجزیه و تحلیل داده های بقاء

تجزیه و تحلیل داده های بقاء

8,000 6,400 تومان
241494 قیمت نقش ویتامین آ دررشد و نمو جنین

نقش ویتامین آ دررشد و نمو جنین

5,000 4,000 تومان
241492 قیمت میکروبیولوژی برای پرستاران

میکروبیولوژی برای پرستاران

7,000 5,600 تومان
241491 قیمت مرفولوژی وآناتومی حشرات

مرفولوژی وآناتومی حشرات

8,000 6,400 تومان
241489 قیمت بیوشیمی عملی برای پرستار

بیوشیمی عملی برای پرستار

6,000 4,800 تومان
241487 قیمت آموزش کالبد شناسی پزشکی جلداول ودوم

آموزش کالبد شناسی پزشکی جلداول ودوم

45,000 36,000 تومان
241485 قیمت تعاریف،تبدیلات ومحاسبات برای متخصصین ایمنی وبهداشت شغلی

تعاریف،تبدیلات ومحاسبات برای متخصصین ایمنی وبهداشت شغلی

8,000 6,400 تومان
241484 قیمت اثر بخشی مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده درسازمان های آموزشی

اثر بخشی مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده درسازمان های آموزشی

9,000 7,200 تومان
241483 قیمت مقدمه ای بر شناخت نور

مقدمه ای بر شناخت نور

7,000 5,600 تومان
241482 قیمت ریاضیات1 ومسائل آن

ریاضیات1 ومسائل آن

8,000 6,400 تومان
241481 قیمت دنباله ها وسریهای نامتناهی

دنباله ها وسریهای نامتناهی

8,000 6,400 تومان
241480 قیمت فیزیک کاربردی برای دانشجویان فنی ومهندسی

فیزیک کاربردی برای دانشجویان فنی ومهندسی

12,000 9,600 تومان
241478 قیمت فیزیک الکتریسیته-مغناطیس

فیزیک الکتریسیته-مغناطیس

12,000 9,600 تومان
241476 قیمت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)

5,000 4,000 تومان
241474 قیمت انتگرال

انتگرال

5,000 4,000 تومان
241472 قیمت نمونه سوالات محاسبات عددی به انضمام حل تشریحی

نمونه سوالات محاسبات عددی به انضمام حل تشریحی

7,000 5,600 تومان
241470 قیمت تأثیرقرآن و حدیث در ادب فارسی

تأثیرقرآن و حدیث در ادب فارسی

7,000 5,600 تومان
241466 قیمت سرپرستی

سرپرستی

15,000 12,000 تومان
241465 قیمت فرهنگواره ضرب المثلهای سبزواری

فرهنگواره ضرب المثلهای سبزواری

8,000 6,400 تومان
241464 قیمت روانشناسی نوجوانی وجوانی(تحولات،مسایل،راهبردها)

روانشناسی نوجوانی وجوانی(تحولات،مسایل،راهبردها)

12,000 9,600 تومان
241462 قیمت سبزوار شهر دانشوران بیدار

سبزوار شهر دانشوران بیدار

12,000 9,600 تومان
241461 قیمت فرهنگنامه بومی سبزوار

فرهنگنامه بومی سبزوار

15,000 12,000 تومان
241458 قیمت روانشناسی زبان

روانشناسی زبان

10,000 8,000 تومان
241444 قیمت حسابرسی 1

حسابرسی 1

7,300 5,840 تومان
241439 قیمت حسابداری پیشرفته 2 جلداول

حسابداری پیشرفته 2 جلداول

14,950 11,960 تومان
241438 قیمت اصول حسابداری 3

اصول حسابداری 3

15,000 12,000 تومان
241434 قیمت بازاریابی در صنعت بیمه

بازاریابی در صنعت بیمه

7,000 5,600 تومان
241430 قیمت مباحث اصول فقه (جلد1)

مباحث اصول فقه (جلد1)

8,000 6,400 تومان
241428 قیمت مباحث اصول فقه (جلد2)

مباحث اصول فقه (جلد2)

8,000 6,400 تومان
241103 قیمت نظریه بداء از نگاه صدرالدین شیرازی

نظریه بداء از نگاه صدرالدین شیرازی

8,000 6,400 تومان